ons team

We zijn een compact team van professionals met veel ervaring in het betrekken van mensen bij het werken aan ruimtelijke ontwikkelingen. Ons motto is, om op inspirerende en toekomstgerichte manier te werken aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsopgaven vóór en met anderen.

Dat doen wij vanuit alledaagse verwondering. Elk project is voor ons een ontdekkingstocht, waarin we zoeken naar de motieven achter de vraag, naar basiskwaliteiten van een plek of een regio, naar een onderscheidende lokale identiteit maar vooral naar de gezamenlijke waarden in vaak sterk uiteenlopende belangen van betrokken partijen.

Wij proberen belanghebbenden mee te nemen in de ontdekkingen, door creativiteit en ontwerp. We doen dat met verschillende werkvormen, zoals met ruimtelijke studies naar scenario's, keukentafelgesprekken met betrokkenen, interactieve debatten, initiatiefplannen, het modereren van discussie of supervisie over ruimtelijke kwaliteit.

Door het integrale karakter van veel opgaven vinden we het belangrijk dat we over de grenzen van onze professie kijken. Daarom hebben we een goed netwerk van gespecialiseerde bureaus waar we mee samenwerken en vormen we soms consortia om gelijkwaardig te kunnen werken aan projecten. Wij geloven in de meerwaarde die open kennisuitwisseling tussen partijen teweeg kan brengen en zien onze projecten om die reden niet alleen van ons, maar van veel meer mensen die erop van invloed zijn.

Als Spacevalue bestaan we sinds 2010 en werken we aan gebiedsontwikkelingsprojecten voor gemeenten, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen in (Zuidwest-) Nederland. Daarnaast doen we voor en met kennispartners toegepast en ontwerpend onderzoek naar onderwerpen die raakvlak hebben met gebiedsontwikkeling.

Meer weten?

Bel of mail ons voor een uitgebreide bureaudocumentatie of een kennismakingsgesprek.

 

Marty van de Klundert

adviseur

marty@spacevalue.nl

06 526 889 62

download CV Marty

Esther Nouws

stedenbouwkundige / projectleider

esther@spacevalue.nl

06 525 539 24

download CV Esther

Rob Grim

architect / projectleider

rob@spacevalue.nl

download CV Rob

Valery Voeten

ontwerper stedenbouw

valery@spacevalue.nl

Bart van Spreeuwel

ontwerper landschap

bart@spacevalue.nl

 

Guus van Leiden

assistent ontwerper / planeconoom