Co-creatie in een pop-up store in het gebied
Laagdrempelige interviews met eindgebruikers in een plan
3D-prints van (studie-)maquettes
Supervisie over ruimtelijke kwaliteit van plannen
Inspiratie excursies

ONTWERPEN MET MENSEN AAN RUIMTE EN WAARDE

Spacevalue is een ontwerpbureau voor stedenbouw en ruimtelijke strategie. Wij geven mensen invloed bij het ontwerpen en realiseren van ruimtelijke projecten. In co-creatie maken we plannen en richten we gebieden in waar mensen gelukkig kunnen wonen, werken, leven en verblijven.

ONTWERP

We geven mensen invloed in ons ontwerpproces via pop-up stores, interviews, ontwerpateliers en gebiedsexpedities. Wij zetten ons vakmanschap dienstbaar in om stedenbouw- en inrichtingsplannen te realiseren.

CO-CREATIE

Wij werken in co-creatie met belanghebbenden en maken elke stap in ruimtelijke strategie en stedenbouwkundig ontwerp eenvoudig inzichtelijk. Via infographics, korte verhalen en 3D-geprinte maquettes.

SUPERVISIE

Wij borgen ruimtelijke kwaliteit in opdracht van overheden, marktpartijen en corporaties. Via supervisie, beeldregie en in stedenbouwkundige programma's combineren we flexibiliteit met toegevoegde waarde.


SPACEVALUE OP BEHANCE

Behance is een online platform voor het presenteren en ontdekken van creatief werk. Vanaf augustus staan de beste foto's, tekeningen en infographics van onze projecten online! Klik hier voor het overzicht.

weteringeiland

CULEMBORG - Weteringeiland is onderdeel van de...