De Blauwe Zoom
Centrumplan Wijchen

WERKEN MET MENSEN AAN RUIMTE EN WAARDE

Spacevalue is een ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke strategie. Wij werken in co-creatie en creatieve dialoog aan ruimtelijke kwaliteit en stellen eindgebruikers daarin centraal.

 

ONTWERP

Wij ontwerpen locaties en gebieden waarbij we mensen betrekken. In werkateliers, via interviews of debatten. Van daaruit schetsen we toekomstbeelden, maken we masterplannen en geven we vorm aan ontwikkelingsvisies.

ADVIES

Wij adviseren over ontwikkelingen aan overheden en markt- partijen. Met (stedenbouwkundige) supervisie, marktselecties, haalbaarheidsstudies of in stedenbouwkundige programma's van eisen.

CO-CREATIE

Wij werken bij voorkeur in co-creatie en maken elke stap in ruimtelijke strategie en stedenbouwkundig ontwerp inzichtelijk voor alle betrokken partijen. Via visuals, schema's en 3D-geprinte maquettes.


NIEUWS

BREDA - Tot zomer 2017 doet Guus van Leiden bij ons onderzoek naar de grondeconomische aspecten van onze projecten. De inzichten gaan we geregeld gebruiken om integrale afwegingen in supervisie- en ontwerptrajecten expliciet te maken. 

Masterplan Fort den Haakweg

Een aantal recreatieondernemers uit Vrouwenpolder hebben de...