Co-creatie in een pop-up store in het gebied
Laagdrempelige interviews met eindgebruikers in een plan
3D-prints van (studie-)maquettes
Supervisie over ruimtelijke kwaliteit van plannen
Inspiratie excursies
Visualisaties

WERKEN MET MENSEN AAN RUIMTE EN WAARDE

Spacevalue is een ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke strategie. Wij werken in co-creatie en creatieve dialoog aan ruimtelijke kwaliteit en stellen eindgebruikers daarin centraal.

 

ONTWERP

Wij ontwerpen locaties en gebieden waarbij we mensen betrekken. In werkateliers, via interviews of debatten. Van daaruit schetsen we toekomstbeelden, maken we masterplannen en geven we vorm aan ontwikkelingsvisies.

ADVIES

Wij adviseren over ontwikkelingen aan overheden en markt- partijen. Met (stedenbouwkundige) supervisie, marktselecties, haalbaarheidsstudies of in stedenbouwkundige programma's van eisen.

CO-CREATIE

Wij werken bij voorkeur in co-creatie en maken elke stap in ruimtelijke strategie en stedenbouwkundig ontwerp inzichtelijk voor alle betrokken partijen. Via visuals, schema's en 3D-geprinte maquettes.


WAAR ZIJN WE IN WEEK 47?

20-11: Inloopavond Herstructurering Rhijnhaeghe, Bunnik | 23-11: Ondernemersavond 'Duurzaamheid in Werklandschap Meerkerk' | 23-11: Inloopavond woningbouwplan 'De Rokerij' Boven-Hardinxveld.

 

HERINRICHTING MGR. BEKKERSPLEIN

De gemeente Haaren wil de verblijfskwaliteit van het...